ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แก้ไขหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน "ประชาสัมพันธ์แก้ไขหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน" ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ