ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปากเปล่า ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปากเปล่า ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และข้อบังคับการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และข้อบังคับการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

*หมายเหตุ* ผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อในประกาศสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่ QR CODE ในหัวข้อสารพันปัญหาข้อที่ 12 
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบเพิ่มเติม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวน และวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2563


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
คลิกดาวน์โหลด ใบรับรองแพทย์ของสำนักงาน ป.ป.ช.